Chopperpumpar

Chopperpumpar används för pumpning av vätskor med fasta partiklar såsom svart avloppsvatten. Sådant vatten innehåller ibland t.ex. trasor och långa föremål som i chopperpumpen hackas sönder till mer lättpumpade partiklar. Pumparna är mycket robusta och har hög driftsäkerhet.

Dubbelt skärystem finns på alla chopperpumpar som möjliggör pumpning av slam som innehåller halm, sågspån, etc. upp till 10-12% TS.

Visar alla 8 resultat