Omrörare

Dränkbara omrörare (mixers) används företrädesvis i rötkammare för att blanda och homogenisera fasta medier, s.k. substrat, vid framställning av biogas. Ett homogent substrat innebär mindre igensättning av rör och mindre andel solida bottensamlingar, vilket i sin tur ökar anläggningens effektivitet.

KICABs omrörare monteras nedsänkta i rötslammet och har en mycket hög driftsäkerhet. Vi erbjuder omrörare med antingen en- eller tvåstegs planetväxel. Bladen kan fås i antingen rostfritt, polya-mid eller fiberglas.

Visar alla 9 resultat