Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Hållbarhet är för oss på KICAB en självklarhet och en central del av vårt dagliga arbete.

I Fokus

 

Hållbarhet

Hållbarhet är en självklarhet för oss på Kicab och en central del av vårt dagliga arbete. Det handlar inte bara om miljö och klimat utan innebär en vidare syn på att skapa ett uthålligt samhälle. Vi har delat in vårt hållbarhetsarbete i tre delområden: ekologisk hållbarhet (klimat och miljö), ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Alla delar är lika viktiga för oss.

 

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att det ska finnas hållbara förutsättningar för arters livsmiljöer, biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem. Ett sätt att förstå ekologisk hållbarhet är att produktion av varor och tjänster i samhället inte får ske på bekostnad av ekosystemens bärförmåga. Naturen måste kunna återskapa resurser i minst samma takt som de används.

Våra fokusområden inom ekologisk hållbarhet är miljö- och klimat och beskrivs i vår kvalitets- och miljöpolicy.

 

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Det handlar även om jämställdhet och jämlikhet. Detta ser vi som otroligt viktigt för våra anställa och kunder. Alla anställda har samma arbetsvillkor och rättigheter.

Det ska vara roligt att gå till jobbet. Vi på Kicab ska vara ett företag med positiv och välmående personal. Vi tror att en arbetsplats med positiva medarbetare bidrar till personal som levererar bra.

Vi värnar om våra kunder och leverantörer, ett bra samarbete gynnar alla. Vi vill självklart att våra kunder och leverantörer också ska må bra. Detta gör vi genom att på ett öppet sätt utmana och inspirera våra affärersrelationer i en positiv riktning. Vi ska ha en bra relation med våra kunder och leverantörer där vi ses som en bra partner som de vill fortsätta med.

 

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att säkerställa ett företags eller organisationens långsiktiga överlevnad. Vi ska arbeta för utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnybara resurser och icke förnybara resurser. Vi ska vara noga med att vara sparsamma när det gäller ändliga resurser så att framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.

Tack!

Vi på KICAB tackar arrangörer med övrig mässpersonal, kollegor, partners och inte minst besökare för ett jättetrevligt arrangemang!

läs mer

Mötesplats Vatten på Svenska Mässan

Den 24-26 oktober 2023 medverkar vi på Mötesplats Vatten på Svenska Mässan i Göteborg, vi kommer i år att fokusera på våra agenturer och samarbetspartners genom att visa deras produkter (Autofrics Skruvpress, SFAs luftare och avvattningsbord från Bellmer). KICAB har...

läs mer

KICAB inleder nytt samarbete med SFA– enviro.

Tack vare ett samarbetet med SFA-enviro kan nu KICAB erbjuda ett komplett sortiment av luftare och omrörare till sina kunder i Norden. Sortimentet består av bottenluftare, mekaniska och av membran typ, både finblåsiga såsom grovblåsiga. I sortimentet finns även...

läs mer