Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Installation av polymerberedare och Silbandsförtjockare på Sjöstadsverken i Karlstad

Nyheter

Installation av polymerberedare och Silbandsförtjockare på Sjöstadsverken i Karlstad är nu inne i sitt slutskede. Projektet utförs som en totalentreprenad av Purac AB.

Sjöstadsverket renar avloppsvattnet från invånare och industrier i Karlstads tätort. Även vatten från Skattkärr och Alster renas vid verket. Sjöstadsverket kan ta emot avloppsvatten från motsvarande 97 000 personer. Sjöstadsverket tar även hand om slam från alla Karlstads kommuns reningsverk. I reningen av slammet får man biogas. Biogasen renas till miljövänlig fordonsgas i kommunens egen anläggning bredvid Sjöstadsverket.

Tack!

Vi på KICAB tackar arrangörer med övrig mässpersonal, kollegor, partners och inte minst besökare för ett jättetrevligt arrangemang!

läs mer

Mötesplats Vatten på Svenska Mässan

Den 24-26 oktober 2023 medverkar vi på Mötesplats Vatten på Svenska Mässan i Göteborg, vi kommer i år att fokusera på våra agenturer och samarbetspartners genom att visa deras produkter (Autofrics Skruvpress, SFAs luftare och avvattningsbord från Bellmer). KICAB har...

läs mer

KICAB inleder nytt samarbete med SFA– enviro.

Tack vare ett samarbetet med SFA-enviro kan nu KICAB erbjuda ett komplett sortiment av luftare och omrörare till sina kunder i Norden. Sortimentet består av bottenluftare, mekaniska och av membran typ, både finblåsiga såsom grovblåsiga. I sortimentet finns även...

läs mer