Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Installation av polymerberedare och Silbandsförtjockare på Sjöstadsverken i Karlstad

Nyheter

Installation av polymerberedare och Silbandsförtjockare på Sjöstadsverken i Karlstad är nu inne i sitt slutskede. Projektet utförs som en totalentreprenad av Purac AB.

Sjöstadsverket renar avloppsvattnet från invånare och industrier i Karlstads tätort. Även vatten från Skattkärr och Alster renas vid verket. Sjöstadsverket kan ta emot avloppsvatten från motsvarande 97 000 personer. Sjöstadsverket tar även hand om slam från alla Karlstads kommuns reningsverk. I reningen av slammet får man biogas. Biogasen renas till miljövänlig fordonsgas i kommunens egen anläggning bredvid Sjöstadsverket.

Framgångsrikt projekt i Storfors

Ett till framgångsrikt projekt har slutförts, denna gång i Storfors. Vår kund hade specifika önskemål som kort leveranstid och låg energiförbrukning, vilket vi lyckades leverera. Genom att noggrant lyssna på kundens behov och önskemål kunde vi skapa en skräddarsydd...

läs mer

Tack!

Vi på KICAB tackar arrangörer med övrig mässpersonal, kollegor, partners och inte minst besökare för ett jättetrevligt arrangemang!

läs mer