Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

KICAB/Bellmer vinner order på ny slambehandlings- anläggning av Nordic Paper

Aktuellt

KICAB/BELLMER har utsetts till leverantör av ny slambehandlingsanläggning vid Nordic Papers anläggning i Bäckhammar.

KICAB kommer att ansvara för genomförandet och säkerställa projektkvaliteten i projektet. BELLMER kommer att leverera utrustning från sin gren inom Separation Technology. KICAB/BELLMER tillsammans kommer att utforma, tillverka och installera den nya slamhanteringsutrustningen, designad för att kunna hantera 150m3 slam per timme.

Utrustningen utformas med tydligt hållbarhetsfokus och med marknadens lägsta drift- och underhållskostnader.
Den nya slamhanteringen till Bäckhammars bruk är en del av ett investeringsbeslut som Nordic Papers styrelse tog den 29 augusti 2023, omfattande totalt cirka MSEK 850. En viktig del av investeringarna är en ny vedhantering som kommer att ge anläggningen en strategisk flexibilitet i råvaruförsörjningen, samt leda till effektivitetsvinster i produktionen. Utsläppen av stoft till luft kommer att minska med mer än två tredjedelar genom en installation av ett nytt elektrofilter. Investeringarna väntas bidra med omkring MSEK 100 årligen till Nordic Papers EBITDA och de lägger också grunden för framtida utökning av produktionsvolymen.

I Bäckhammar producerar Nordic Paper oblekta kraftpapper av olika kvaliteter främst för förpackningsändamål. Råvaran är massaved från hållbart brukade skogar i mellersta Sverige samt sågverksflis. Produkter som tillverkas av papper från Bäckhammar är till exempel säckar för mjöl, bärkassar och brödpåsar. Europa är huvudmarknad, men kunderna finns över hela världen.

Vi kommer att vara på IFAT 13-17 Maj

KICAB kommer att finnas på plats på IFAT 13-17 maj där vi alternerar mellan våra partners montrar i år! Kom gärna förbi Autofrics monter A1.314 och prata teknik, dimensionering och projekt. SFA-enviro finns på plats om ni vill veta mer om hur olika luftare fungerar...

läs mer

Framgångsrikt projekt i Storfors

Ett till framgångsrikt projekt har slutförts, denna gång i Storfors. Vår kund hade specifika önskemål som kort leveranstid och låg energiförbrukning, vilket vi lyckades leverera. Genom att noggrant lyssna på kundens behov och önskemål kunde vi skapa en skräddarsydd...

läs mer

Tack!

Vi på KICAB tackar arrangörer med övrig mässpersonal, kollegor, partners och inte minst besökare för ett jättetrevligt arrangemang!

läs mer