Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

KICAB erbjuder slamavvattningsutrustning anpassad för fiskodling!

I Fokus

KICAB har en mängd olika slambehandlingslösningar för applikationer inom fiskindustrin. Slam från fiskodling består av oätet fiskfoder och avföring som innehåller viktiga näringsämnen som fosfor. KICAB tillhandahåller lösningar för återvinning av vatten samt separering och torkning av slam. Efter avvattning kan slammet användas som biogas, biobränsle och gödsel.

KICAB inleder nytt samarbete med SFA– enviro.

Tack vare ett samarbetet med SFA-enviro kan nu KICAB erbjuda ett komplett sortiment av luftare och omrörare till sina kunder i Norden. Sortimentet består av bottenluftare, mekaniska och av membran typ, både finblåsiga såsom grovblåsiga. I sortimentet finns även...

läs mer