Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

KICAB förstärker portföljen inom vattenreningsutrustning.

Nyheter

Nytt tillskott i KICABs portfölj blir en serie Microfilter från Bellmer (Turboscreen). Turboscreen kan på för nya avloppsanläggningar helt ersätta konventionell primärseparering. För befintliga anläggningar kan Turboscreen avlasta separeringen av fasta ämnen.

Applikationer:

  • Primärvatten filtrering
  • Separering av fasta ämnen uppströms sekundära processer som t.ex
  • Avlastning för bioreningsanläggningar
  • Förbehandling för flotationsanläggningar
  • Förbehandling för flotationsanläggningar

Framgångsrikt projekt i Storfors

Ett till framgångsrikt projekt har slutförts, denna gång i Storfors. Vår kund hade specifika önskemål som kort leveranstid och låg energiförbrukning, vilket vi lyckades leverera. Genom att noggrant lyssna på kundens behov och önskemål kunde vi skapa en skräddarsydd...

läs mer

Tack!

Vi på KICAB tackar arrangörer med övrig mässpersonal, kollegor, partners och inte minst besökare för ett jättetrevligt arrangemang!

läs mer