Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

KICAB förstärker portföljen inom vattenreningsutrustning.

Nyheter

Nytt tillskott i KICABs portfölj blir en serie Microfilter från Bellmer (Turboscreen). Turboscreen kan på för nya avloppsanläggningar helt ersätta konventionell primärseparering. För befintliga anläggningar kan Turboscreen avlasta separeringen av fasta ämnen.

Applikationer:

  • Primärvatten filtrering
  • Separering av fasta ämnen uppströms sekundära processer som t.ex
  • Avlastning för bioreningsanläggningar
  • Förbehandling för flotationsanläggningar
  • Förbehandling för flotationsanläggningar

KICAB inleder nytt samarbete med SFA– enviro.

Tack vare ett samarbetet med SFA-enviro kan nu KICAB erbjuda ett komplett sortiment av luftare och omrörare till sina kunder i Norden. Sortimentet består av bottenluftare, mekaniska och av membran typ, både finblåsiga såsom grovblåsiga. I sortimentet finns även...

läs mer