Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Avloppsrening

I ett avloppsreningsverk finns det olika ledningar och genom dessa ledningar transporteras allt som vi spolar ner i avloppet. Det är där reningen sker i flera olika steg. KICAB är återförsäljare av produkter till avloppsrening. Har du frågor om avloppsrening och våra produkter är du varmt välkommen att kontakta oss.

Hur går det till i avloppsrening?

Steg 1: Föremål som är större än 10mm blir uppfångat i rensgallret.

Steg 2: I sandfånget skiljs sand och andra tyngre partiklar åt. Allt som är tyngre än vatten sjunker till botten. Sanden som hamnat på botten pumpas bort därifrån upp till en ränna och in i en sandavvattnare.

Steg 3: Här sker det kemisk fällning och försedimentering. I försedimenteringen tillsätts ett fällningsmedel. Detta medlet gör att smuts blir ihopklumpat och bildar söttre partiklar. Antingen sjunker det till bottnen eller flyter upp till ytan. Spillvattnet rensas från fosfor och slammet skrapas bort från bottnen och ytan till en ränna där det pumpas vidare till förtjockaren.

Steg 4: Miljontals med mikroorganismer arbetar med att äta upp urin och avföring. Det tillförs även syre för att mikroorganismer ska trivas.

Steg 5: Vattnet rinner sakta ner till en ränna i bassänger. I dessa bassänger får nu mikroorganismer sjunka ner till bottnen för att bilda som en matta av slam. En viss mängd mikroorganismer måste föras tillbaka till biosteget för att inte tappa alla de arbetande mikroorganismerna. Om flödet är långt till avloppsreningsverket kan antalet med mikroogranismer bli för många, dessa leds då till slamförtjockaren. Ibland kan det trots allt finnas lite slam kvar och det går då ett varv till genom reningsproceduren. Vattnet som är kvar nu är så rent att det kan släppas ut till ett vattendrag.

Vilka är KICAB?

Vi är ett teknik- och serviceföretag inom industriell dosering och avvattning. Vi utvecklar samt levererar egna produkter inom avvattning och industriell dosering. KICAB levererar även helhetslösningar internationellt samt representerar även andra företag på den nordiska marknaden.

Hos oss hittar du bland annat avvattningsutrustning. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss HÄR