Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Förtjockare

Förtjockare (silbandsförtjockare) från KICAB. Vid reningen av vatten kan det bildas slam. Detta slam innehåller ofta mycket vatten. I en slamförtjockare tar man bort en stor del av vattnet ur slammet, vilket reducerar slammängden och minskar därmed också kostnaderna för vidare behandling. KICAB erbjuder slamförtjockare till flera olika applikationer.. Har du frågor angående våra förtjockare är du varmt välkommen att kontakta oss!

Hur fungerar förtjockare?

En Slamförtjockare av typen bandförtjockare förtjockar slam till största delen med hjälp av gravitation. En polymerinjektor & mixer leder in slammet i förtjockaren, där inblandning och mixning av slam och polymer sker. Därefter blir slammet fördelat som nu har blivit flockat med hjälp av polymeren på ett roterande silband. Vatten som är frigjort i det flockade slammet blir dränerat genom silbandet. Plogar underlättar dräneringen som vänder slammet under transporten på silbandet. Kvarvarande slam som passerat silbandet skrapas av i ett schakt. Från schaktet blir slammet pumpat eller skruvat vidare till slutavvattning, rötkammare eller slamlager. Vattnet som dränerats genom silbandet samlas upp i förtjockarens tråg och leds vidare genom ett eller flera utlopp vidare till processen.

Efter slamförtjockningen har slammet nått en torrsubstanshalt på 3-8%.

Varför behövs en slamförtjockare?

I en slamförtjockare tar man bort en stor del av vattnet ur slammet, vilket reducerar slammängden och minskar därmed också kostnaderna för vidare behandling. Slamavvattning är ofta en resurskrävande process där förbrukning av el och värme kan variera stort. Slambehandlingen på ett svenskt reningsverk kan utgöra över 20% av den totala energianvändningen på reningsverket.

Vilka är KICAB?

Vi är ett teknik- och serviceföretag inom industrielldosering och avvattning. Vi utvecklar samt levererar egna produkter inom avvattning och industriell dosering. KICAB levererar även
helhetslösningar internationellt samt representerar även andra företag på den nordiska marknaden.

Med hjälp av eget fullskaligt laboratorie och en mängd tillgängliga uthyrningsutrustning kan vår personal med spetskompetens inom VA-kemikalier hjälpa våra kunder med utvärdering och även pilotkörning.

Hos oss hittar du bland annat membranpumpar. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss HÄR.