Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Förtjockare

Vid reningen av avloppsvattnet bildas olika typer av slam som ofta innehåller mycket vatten. I en slamförtjockare tar man bort en stor del av vatten ur slammet, vilket reducerar slammängden och skapar bättre förutsättningar för vidare behandling av slammet. KICAB erbjuder mekaniska silbandsförtjockare i en egen design och från Bellmer i Tyskland. En silbansförtjockare separerar slam och vatten genom gravitation och filtrering.