Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Förtjockare

Förtjockare (silbandsförtjockare) från KICAB. Vid reningen av vatten kan det bildas slam. Detta slam innehåller ofta mycket vatten. I en slamförtjockare tar man bort en stor del av vattnet ur slammet, vilket reducerar slammängden och minskar därmed också kostnaderna för vidare behandling.  KICAB erbjuder slamförtjockare till flera olika applikationer.

Under förtjockningsprocessen med TurboDrain behövs mindre vatten, energi och polymerer!

10 % mindre energi tack vare en energibesparande motor med premium energieffektivitetsklass IE 3 och en mindre spraypump.

20 % mindre polymer tack vare vårt innovativa nanotechbälte och ett flödesoptimerat inlopp.

30 % mindre vatten tack vare specialduschrör och en minskning av sprayvattentrycket.