Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Förtjockare

Förtjockare (silbandsförtjockare) från KICAB. Vid reningen av vatten kan det bildas slam. Detta slam innehåller ofta mycket vatten. I en slamförtjockare tar man bort en stor del av vattnet ur slammet, vilket reducerar slammängden och minskar därmed också kostnaderna för vidare behandling.  KICAB erbjuder slamförtjockare. En silbandsförtjockare separerar slam och vatten genom gravitation och filtrering.

SBT levereras med eller utan elskåp, polymerberedare, doserpump, slampump, filter & pumpsystem för spolvattenrecirkulering.

Fördelar:

    • Svenk design och tillverkning.
    • Låg energiförbrukning och låg vattenförbrukning.
    • Silbordsteknik som ger bästa rejektkvalitet och högsta kapacitet.
    • Inkluderad XPI polyinjektor och SFM mixer säkerställer inblandning utan reaktor.
    • Kraftig konstruktion i rostfritt med stora luckor för enkel inspektion och rengöring.