Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Slamavvattning

Avvattningsutrustning

KICAB är en komplett leverantör av avvattningsutrustning. Vi kan genom våra egna avvattningsprodukter och som distributör av världsledande märken tillgodose de flesta behov av slamavvattning.

Den vanligaste slamavvattningsmetoden inom slamhantering på kommunala reningsverk är mekanisk avvattning som bland annat kan göras med hjälp av centrifuger, silbandspressar, skruvpressar eller kammarfilter.

KICAB har lösningen för slamavvattning

Svenska avloppsreningsverk hanterar över en miljon ton slam varje år. KICAB erbjuder säkra och energisnåla lösningar för avvattning av slam. Vi levererar lösningar till industriella och kommunala applikationer.

Vi på KICAB levererar utrustning för avvattning genom gravimetrisk och mekanisk avvattning. KICAB har även valt att arbeta med de avvattningstekniker som har störst potential för att lösa de framtida utmaningar som våra kunder kommer att ha.

Några tekniker i vår portfölj är:

– Mekaniska slamförtjockare

– Skruvpressar

Parametrar som påverkar avvattningsresultatet

Det finns många parametrar som påverkar resultatet på avvattningen. Slammets egenskaper och innehåll av fibrer påverkar avvattningsresultatet i mycket hög grad och slammets ålder kan också påverka resultatet. En grundregel är att sträva efter att få en så jämn belastning som möjligt till avvattningsutrustningen.

Helt avgörande för ett bra slamavvattningsresultat är att rätt polymer används tillsammans med en bra polymerberedare.

Vilka är KICAB?

Vi är teknik- och serviceföretag inom industriell dosering och avvattning. Vi utvecklar samt levererar egna produtker inom avvattning och industriell dosering. KICAB levererar även hehetslösningar internationellt samt representerar även andra företag på den nordiska marknaden.

Med hjälp av eget fullskaligt laboratorie och en mängd tillgänglig uthyrningsutrustning kan vår personal med spetskompetens inom VA-kemikalier hjälpa våra kunder med utvärdering och även pilotkörning.

Hos oss hittar du bland annat avvattningsutrustning. Vid frågor är du varmt välkommena att kontaka oss HÄR.