Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Livsmedelsindustri

UNIK avvattningsteknik

För att uppnå bästa driftsresultat med en silbandspress behövs ett långsamt ökande tryck på slammet. På grund av detta erbjuder Bellmerpressen ett optimalt avvattningskoncept med sex olika avvattningssteg. Den unika processtekniken är särskilt användbar för slam med låg pressstabilitet och högt organiskt innehåll. Kicab och Bellmer hjälper till med tester och provkörningar för att kunna optimera valskonfigurationen för att nå högre slutliga torrsubstanshalter.

 

Energi och driftsekonomi i särklass

Silbandspressen från Bellmer ger avsevärda polymer-, energi- och underhållsbesparingar. Vill ni uppskatta dina möjliga besparingar? Vi hjälper kan hjälpa till med massbalans beräknar såväl som driftsekonomijämförelser.