Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Skruvpress

Skruvpress livsmedelsindustri

Slamavvattning med skruvpressar har många fördelar jämfört med andra avvattningslösningar. Skruvpressar har både låg energiförbrukning samt låga underhålls- och installationskostnader. Eftersom skruven roterar med en mycket låg hastighet blir den även driftsäker. Den går även med lågljudsnivå.

KICAB erbjuder skruvpressar från Autofric och Bellmer Kufferath inom biggassegmentet.

Hur fungerar skruvpressar?

Med hjälp av gravitation transporteras slammet från flockningskammaren till skruven. Slammet förtjockas i början av skruvprocessen och här bildas även den största mängden av rejektvatten.

Vad är skruvpressens funktion?

Skruvpressens funktion är att slammet pressas med hjälp av en annan skruv. Det trycket som kommer från skruven gör så att slammet avvattnas och förtjockas.

Vilka är KICAB?

Vi är ett teknik- och serviceföretag inom industriell dosering och avvattning. Vi utvecklar samt levererar egna produkter inom avvattning och industriell dosering. KICAB levererar även helhetslösningar internationellt samt representerar även andra företag på den nordiska marknaden.

Med hjälp av eget fullskaligt laboratorie och en mängd tillgänglig uthyrningsutrustning kan vår personal med spetskompetens inom VA-kemikalier hjälpa våra kunder med utvärdering och även pilotkörning.

Hos oss hittar du ”skruvpress livsmedelsindustri”. Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar.