Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Luftare

Tack vare samarbetet med SFA-enviro och S&S kan KICAB erbjuda ett komplett sortiment av luftare och omrörare till sina kunder i Norden. Sortimentet består av membranluftare, tallriksluftare, mekaniska luftare/omrörare, tubluftare, grovblåsiga luftare, mekaniska yt- och bottenluftare.

Luftning är en av de mest energikrävande processerna vid ett reningsverk. Luftningen i de biologiska reningsstegen står för 30-50 procent av avloppsreningsverkens totala elenergianvändning. Många svenska avloppsreningsverk har potential att minska sin energianvändning och luftning är en viktig del att fokusera på. KICAB kan genom design och nytänkande hjälpa till att reducera energianvändningen i biologiska reningssteg såväl som i flotationsanläggningar och dammar.

Vad gör en luftare?

En luftare används för att syresätta vatten i biologiska reningssteg på kommunala och industriella reningsverk. De luftare för syresättning som är vanligast på kommunala reningsverk är finblåsiga luftare typ tallriksluftare eller tubluftare. Det förekommer även ytluftare och dränkbara luftare, men denna typ av luftare är vanligare inom industrin. Mekanisk omrörare/luftare kan användas i applikationer där man vill lufta och samtidigt hålla vatten eller slam i rörelse för att nå maximal reningsgrad, till exempel i aktivslamprocesser och SBR anläggningar.

Luftare kan även användas för homogenisering, utjämning och för att hålla partiklar i suspension.

Olika typer av luftare

Våra olika typer av luftare:

Mekaniska bottenluftare:

AER-GS är en mekanisk låghastighetsluftare från SFA-enviro med väldigt hög syreöverföringskapacitet och effektiv omblandning som eliminerar sedimentation. Denna typ av luftare/omrörare kan reglera syretillförseln från noll till max medan full omblandning vidhålls och kan därför med fördel användas till SBR, ASP och MBBR applikationer.

AER-SB är en mekanisk höghastighets-luftare som ger ett extremt flexibelt och mångsidigt luftningssystem för en låg kostnad och en snabb installation. Luftaren är idealisk för större djup.

Finblåsiga luftare:

Tallriksluftare: KICAB levererar tallriksluftare som täcker de flesta behov. Alla tallriksluftare levereras med membran i EPDM. Aquadisk är en av marknadens mest effektiva tallriks-luftare och kan användas överallt där behovet finns för att öka syresättningen i vattnet. Tallriks-luftaren Aquadisk finns med diameter 250 och 305mm.

Membranluftare: AQUATUBE är ett flexibelt finblåsigt luftarsystem designat för luftning av aktiva slambassänger. Systemet kan levereras med olika manifolder lösningar.

Grovblåsiga luftare:

AQUACOMB är en luftare som levererar grovblåsiga bubblor. Luftarens unika design gör att den inte sätter igen, vilket gör den till ett självklart val även för tuffa applikationer med fett och slam.

Ytluftare:

AQUAFEN är en flytande höghastighets-luftare för luftning och mixning av avloppsvatten från industri och kommuner. På grund av den mycket höga kraften hos denna typ av luftningssystem är det ofta ett bra alternativ för avloppsrening med stor area.

AER-AS är en flytande höghastighets-luftare med rostfritt flytelement. AER-AS har ett unikt patenterat radialt utlopp som ger maximal överföring av energi till vattenytan och är erkänd för hög luftningseffektivitet.

Mekanisk luftare/omrörare på flotte:

Kicab kan leverera bottenlfutare som är installerade på en flotte.

Luftare av Venturityp:

Genom ett samarbete med S&S kan KICAB leverera JET BLOWER, ett av marknadens mest energieffektivaste luftningssystem.

Vilka är KICAB?

Vi är ett teknik- och serviceföretag inom industriell dosering och avvattning. Vi utvecklar samt levererar egna produkter inom avvattning och industriell dosering. KICAB levererar även helhetslösningar internationellt samt representerar även andra företag på den nordiska marknaden.

Hos oss hittar du bland annat avvattningsutrustning. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss HÄR