Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Polymerutrustning

Vid slamavvattning används ofta olika typer av polymer för att bilda större och stabilare slampartiklar (flockning). Detta görs med hjälp av polymertillsats- och en doseranläggning (polymerberedare). Polymerbehovet beror på vilken typ av slam man vill behandla. KICABs polymerutrustning tillverkas för både flytande som pulverpolymer.