Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Ventilationssystem till pumpstationer

Vi erbjuder ventilationssystem till pumpstationer. KICAB är ett service- och teknikföretag inom VA, kemi-, pappers-, massa- och biogasindustrin. Idag har vi två system, ett kolfiltersystem och ett venturisystem. KICAB har även kompletta lösningar i plast; PVC, PP och PE. Vi erbjuder ventilationssystem till pumpstationer med syfte att reducera dålig arbetsmiljö och lukt som uppkommer av svavelväte. Vill du veta mer om våra ventilationssystem för pumpstationer eller har du några frågor angående dem, så är du varmt välkommen att kontakta oss!

Varför bör man ha ventilationssystem?

Det finns flera syften med att ha ventilationssystem men det vanligaste är att man vill skapa ett bra klimat. Ventilationen transporterar bort fukt, föroreningar m.m. och tillför istället frisk luft. Luften cirkulerar konstant för att det alltid ska vara bra luft. Anledningen till att man använder ventilationssystem till pumpstationer är för att halterna av giftiga gaser inte ska bli för höga.

Vad händer om man inte har ventilation i pumpstationen?

Lukten som kan bildas, om pumpstationen inte har något ventilationssystem, är i karaktär av ruttna ägg. Det är svavelväte som får den lukten.

Vilka är KICAB

Vi är ett teknik- och serviceföretag inom industrielldosering och avvattning. Vi utvecklas samt levererar egna produkter inom avvattning och industriell dosering. KICAB levererar även helhetslösningar internationellt samt representerar även andra företag på den nordiska marknaden.

Med hjälp av eget fullskaligt laboratorie och en mängd tillgänglig uthyrningsutrustning kan vår personal med spetskompetens inom VA-kemikalier hjälpa våra kunder med utvärdering och även pilotköra.

Vid frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss HÄR.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$