Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Bandfilter

Microfilter från Bellmer, Turboscreen

Turboscreen kan på för nya avloppsanläggningar helt ersätta konventionell primärseparering. För befintliga anläggningar kan Turboscreen avlasta separeringen av fasta ämnen.

Möjliga applikationer:

  • Primärvatten filtrering
  • Separering av fasta ämnen uppströms sekundära processer som t.ex
  • Avlastning för bioreningsanläggningar
  • Förbehandling för flotationsanläggningar
  • Förbehandling för flotationsanläggningar

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$