Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Centrifuger, silbandspressar och skruvpressar för slamavvattning

Kicab tillhandahåller utrustning för slamavvattning.

Slam består av 1-3% torrt slam och 97-99% vatten.  Genom slamavvattning kan slamvolymen minskas med 25-90 gånger. De vanligaste metoderna inom slamavvattning är mekanisk avvattning genom användning av centrifuger, skruvpressar eller silbandspressar. Vi på Kicab kan slamavvattning och hjälper till att fram den bästa lösningen för specifika behov.

Hur fungerar en centrifug?

Centrifuger är den mest förekommande tekniken för slamavvattning vid avloppsreningsverk i Sverige. Centrifuger är ofta effektiva och har en hög kapacitet, men har däremot relativt höga driftkostnader (underhåll och energi). Den vanligaste centrifugtypen är dekantercentrifugen, som består av en cylindrisk trumma med en konisk ände på ena sidan. En skruvtransportör roterar med samma riktning men med en annan hastighet än trumman. Via ett invändigt rör i trumman tillförs slammet i mitten av centrifugen. Partiklar som är tyngre än vattnet blir tryckta ut mot cylinderväggarna medan vattnet blir ansamlat närmare centrum av trumman. Skruvtransportören för bort partiklarna (slammet) till den avsmalnande delen där det slungas ut av centrifugalkraften och klarfasen (vattnet) leds ut via ett utloppsrör.

Hur ser KICAB på slamavvattning med centrifuger?

Med ökat focus på arbetsmiljö samt energiförbrukning så kommer vi troligen att se ett mindre antal centrifuger på svenska reningsverk. För vissa slam- applikationer kommer dock centrifugteknologin att dominera i många år framåt!

Vilka slamavvattningslösningar erbjuder KICAB?

Kicab erbjuder energisnåla lösningar för törtjockning och slut avvattning av slam, vi levererar lösningar till industriella och kommunala applikationer.
Vi på Kicab levererar utrustning för avvattning genom gravimetrisk och mekanisk avvattning. Vi har valt att arbeta med de avvattningstekniker som har störst potential för att lösa de framtida utmaningar som våra kunder kommer att ha.

Teknikerna i vår portfölj är idag:

– Mekaniska slamförtjockare
– Silbandspressar
– Skruvpressar

Vilka är KICAB? 

Vi är ett teknik- och serviceföretag inom industriell dosering och avvattning. Vi utvecklar samt levererar egna produkter inom avvattning och industriell dosering. KICAB levererar även helhetslösningar internationellt samt representerar även andra företag på den nordiska marknaden.  

Med hjälp av eget fullskaligt laboratorie och en mängd tillgängliga uthyrningsutrustning kan vår personal, med spetskompetens inom VA-kemikalier, hjälpa våra kunder med utvärdering och även pilotkörning. 

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$