Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Flytande höghastighetsluftare

KICABs Flytande höghastighetsluftare

KICAB erbjuder flytande höghastighetsluftare från SFA-enviro som ger hög syreöverföring och effektiv blandning. Våra luftare kan med fördel användas till dammar, bassänger och tankar. Installation går mycket snabbt, vilket även gör denna luftare lämplig vid ombyggnader eller tester.

Flytellementen ger ytluftaren förmågan att röra sig på hela ytan vilket leder till att hela arean kan blandas och luftas.
Impellern som är installerad i änden av ytluftaren rör sig med hjälp av kraften från elmotorn och orsakar sug i det koniska röret.
Vattnet förs uppåt av impellern och fördelas med hjälp av de koniska rören, vilket ökar kontaktytan mellan avloppsvatten och luft. Den ökade kontaktytan gör att syre lättare överförs till vattnet.

Aquafen Flytande höghastighetsluftare

Aquafen är en flytande höghastighetsluftare för luftning och mixning av avloppsvatten från industri och kommuner. Ett användningsområde är omblandning, genom att avloppsvattnet blandas kan de fasta partiklarna hållas i suspension för vidare behandling och avskiljning. Andra användningsområden är syresättning av vatten/slam i bioreaktorer eller aktivslam anläggningar.

En av de viktigaste egenskaperna hos denna typ av ytluftningssystem är att den inte använder en växellåda för att minska enhetens hastighet, eftersom impellern är ansluten direkt till elmotorn. På grund av den mycket höga kraften hos denna typ av luftningssystem är det ofta ett bra alternativ för avloppsrening med stor area.
Ytluftarna är designade för att ge en enkel installation och kan placeras på vattenytan, vilket gör att man slipper dränera dammen vid installationen. Denna luftare kan användas i många olika applikationer

Vi kan erbjuda marknadens största sortiment av höghastighets ytluftare. Luftarna finns med motorer från 4 till 110kW.

Tack vare samarbetet med SFA-enviro kan KICAB erbjuda ett komplett sortiment av luftare och omrörare till sina kunder.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$