Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Slamförtjockare

KICAB SBT

KICAB SBT Bandförtjockare är en mekanisk slamförtjockare byggd på beprövad teknik med ny högeffektiv konstruktion & tillverkning.

 

Hur fungerar en slamförtjockare (bandförtjockare)? 

En Slamförtjockare av typen bandförtjockare förtjockar slam till största delen med hjälp av gravitation. En polymerinjektor & mixer leder in slammet i förtjockaren, där inblandning och mixning av slam och polymer sker. Därefter blir slammet fördelat som nu har blivit flockat med hjälp av polymeren på ett roterande silband. Vatten som är frigjort i det flockade slammet blir dränerat genom silbandet. Plogar underlättar dräneringen som vänder slammet under transporten på silbandet. Kvarvarande slam som passerat silbandet skrapas av i ett schakt. Från schaktet blir slammet pumpat eller skruvat vidare till slutavvattning, rötkammare eller slamlager.  Vattnet som dränerats genom silbandet samlas upp i förtjockarens tråg och leds vidare genom ett eller flera utlopp vidare till processen.

Efter slamförtjockningen har slammet nått en torrsubstanshalt på 3-8%.

 

Varför behövs en slamförtjockare? 

I en slamförtjockare tar man bort en stor del av vattnet ur slammet, vilket reducerar slammängden och minskar därmed också kostnaderna för vidare behandling. Slamavvattning är ofta en resurskrävande process där förbrukning av el och värme kan variera stort. Slambehandlingen på ett svenskt reningsverk kan utgöra över 20% av den totala energianvändningen på reningsverket.

 

Vad påverkar slamavvattningsresultatet hos en slamförtjockare? 

Slammets egenskaper påverkar avvattningsresultatet. Likaså slammets ålder och hur jämn belastningen är påverkar. En bra tumregel för ett bra avvattningsresultat är att sträva efter så jämn belastning som möjligt, vilket kan åstadkommas med utjämningsmagasin och bra omrörning. Viktigt för ett bra slamavvattningsresultat är även att rätt polymer blir använda tillsammans med en bra polymerberedare. Andra faktorer som påverkar avvattningsresultatet är yta respektive bandhastighet samt silbandets och plogarnas design.

 

Vilka är KICAB? 

Vi är ett teknik- och serviceföretag inom industrielldosering och avvattning. Vi utvecklar samt levererar egna produkter inom avvattning och industriell dosering. KICAB levererar även helhetslösningar internationellt samt representerar även andra företag på den nordiska marknaden.  Med hjälp av eget fullskaligt laboratorie och en mängd tillgängliga uthyrningsutrustning kan vår personal, med spetskompetens inom VA-kemikalier, hjälpa våra kunder med utvärdering och även pilotkörning. 

Hos oss hittar du det mesta som rör dosering och separering. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss! 

 

SBT bandförtjockare, levereras med eller utan elskåp, polymerberedare, doserpump, slampump, filter & pumpsystem för spolvattenrecirkulering.

Fördelar:

    • Svenk design och tillverkning.
    • Låg energiförbrukning och låg vattenförbrukning.
    • Silbordsteknik som ger bästa rejektkvalitet och högsta kapacitet.
    • Inkluderad polyinjektor och mixer som säkerställer inblandning utan reaktor.
    • Kraftig konstruktion i rostfritt med stora luckor för enkel inspektion och rengöring.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$