Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Hyperboloid omrörare

Hyperboloid omrörare AER-MIX från SFA-enviro

Hyperboloid omröraren AER-MIX är toppmonterad med en torr uppställd drivenhet som monteras på en brygga eller betonggolv. Omröraren finns även i en dränkbar version.  SFAs hyperboloid omrörare roterar långsamt nära botten, vilket ger en exceptionellt bra omblandningsprestanda för lösningar med både låga och höga partikel koncentrationer. Omröraren har ett 360 – graders omblandningsmönster och en unik design på pumphjul som förhindrar igensättningar. Omröraren kan även levereras med luftningssytem se då AER-GS.

När används en hyperboloid omrörare?

De används i stor utsträckning i avloppsvattenreningsverk och industriprocesser för att agitera suspenderade ämnena i vatten, vattenhaltig slam, isigt vatten, vätska från en industriprocess, etc. De kan också användas för att skapa en vattenrörelse i tankar, för att förhindra isbildning eller för syresättning. Vi hjälper dig att hitta den omrörare som passar för ert specifika behov. Vi har omrörare för både stora och små applikationer så som slamlager, aktivslambassänger, flockningsbassänger eller i kemikalietankar.

 

 

Tack vare samarbetet med SFA-enviro kan KICAB erbjuda ett komplett sortiment av luftare och omrörare till våra kunder.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$