Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Kalciumklorid beredare för storsäck

KICAB erbjuder doser och beredningsutrustning för kalciumklorid. DMF multidoserare kan användas i kombination med storsäck eller småsäckshantering av kalciumklorid och är lämplig för både kontinuerliga och batchapplikationer.

Storsäck: Storsäcksmatarsystem med skruvmatare, pulvertransportfläkt och tank. Storsäckssystem hanteras med gaffeltruck, telferlösning kan också tillhandahållas.

Tank och utvätningssystem: KICAB erbjuder utvätnings och tanksystem för pulver och granulat applikationer.

Spiral och skruvtransportörer: KICAB kan genom vår partner Autofric tillhandahålla kundanpassade skruvtransportörer och spiraltransportörer.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$