Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Matarsystem för torrt material

KICAB DMF matarsystem för torrt material

Matarna är lämpliga som doseringsanordningar för både granulat och pulvermaterial. DMF kan användas i kombination med silor, tankar eller storsäckshantering och är lämplig för både kontinuerliga och batchapplikationer.

DMF består av ett kvadratiskt tvärsnittshölje med övre och nedre fläns och fem horisontella roterande axlar utrustade med skruvmatare. Multiskruvmatarlösningen säkerställer ett jämnt utflöde.

DMF används i en mängd olika industriella tillämpningar inom massa-, färg-, glas-, kemi- och livsmedelsindustrin. Utöver industritillämpningarna är också vattenrening ett lämpligt användningsområde.

Aluminiumsulfat             Kalciumklorid         Polymer

Natriumhydrosulfit         Stärkelse               Urea

Kaliumpermanganat       Aktivt kol               Gips

Magnesiumoxid               Järnoxid                 Kalk

Magnesiumsulfat             Bentonit                Salt

Bönor                                 Pellets                  Fluorid

KICAB har erfarenhet att hantera mängder av olika pulver och granulat inom olika segment och applikationer.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$