Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Silbandspressar från Bellmer

Silbandspressar från BELLMER

Kicab sköter service och försäljning av Bellmers produkter i Sverige Norge och Danmark.

Med över 50 års erfarenhet inom området silbandspressar leder Bellmer konsekvent marknaden. Bellmers silbandspressar är i en klass för sig. Bellmers silbandspressar erbjuder de lägsta driftskostnaderna och bästa avvattningsresultaten. Bellmer bandpress är perfekt anpassad till dagens behov och till förändringar i slamsammansättning. Den optimerade valskonfigurationen uppnår högre torrsubstanshalt. Med hjälp av de enkla valsgraderna förlängs presstiden i maskinen avsevärt. Detta är mest fördelaktigt när man hanterar slammet med låg press stabilitet och hög organisk halt. En Bellmerpress ger väldigt låga driftkostnader i kombination med hög prestanda.

UNIK avvattningsteknik

För att uppnå bästa driftsresultat med en silbandspress behövs ett långsamt ökande tryck på slammet. På grund av detta erbjuder Bellmerpressen ett optimalt avvattningskoncept med sex olika avvattningssteg. Den unika processtekniken är särskilt användbar för slam med låg pressstabilitet och högt organiskt innehåll. Kicab och Bellmer hjälper till med tester och provkörningar för att kunna optimera valskonfigurationen för att nå högre slutliga torrsubstanshalter.

 

Energi och driftsekonomi i särklass

Silbandspressen från Bellmer ger avsevärda polymer-, energi- och underhållsbesparingar. Vill ni uppskatta era möjliga besparingar? Vi hjälper kan hjälpa till med massbalans beräkningar såväl som driftsekonomijämförelser.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$