Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Slamavvattnare KICAB SBPK

KICAB SBPK Kombinerar funktionerna hos både förtjockare och slampress med hög kapacitet, prestanda och tillförlitlighet.

KICAB har tagit fram ny en generation av avvattningsutrustning. Modellen SBPK har förtjockning / avvattning
i samma utrustning.

Förtjockarzonen utför det initiala fasta / flytande separationssteget, där en torrsubstansen ökas till 4-8%. I nästa steg presszonen ökas torrsubstansen ytterligare till  12-17%.

  • Kompakt, Automatisk, Hygienisk, CE-godkänd.
  • Kombinerad förtjockare och slampress.
  • Externt justerbara plogar med rengörande profil.
  • Ger bäst rejekt och hög kapacitet.
  • Helt sluten konstruktion med ventilationssystem för att eliminera aerosol och lukt.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$