Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Skruvpress

ADP är en högpresterande skruvpress för avvattning av torrare slam från industri men även för salmavvattning i kommunala reningsverk. Skruvpressen är uppbyggd med en precisionstillverkad konisk skruv i rostfritt stål som roterar inne i en delbar silkorg genom ett flertal avvattningszoner.

Drift:
Skruvpressen har en långsamt roterande skruv inuti en perforerad trumma (silkorg). Hastigheten på skruven är ungefär ett varv per minut. Slammet transporteras upp genom trumman av skruven. Under transporten sker avvattningen kontinuerligt genom att vattnet passerar ut genom perforeringen i trumman. Silkorgen har olika zoner, inloppszonen med större öppningar där den första gravimetriska avskiljningen av vattnet sker och presszonen med mindre öppningar där slammet pressas hårdare. Pressens olika zoner möjliggör att den fria filterytan och att TS halten kan hållas hög utan att kvaliteten på rejektvattnet försämras.

Miljö:
Skruvpressen är byggd som en enhet i rostfritt stål, unikt för pressen är de stora inspektionsluckorna som löper längs pressens hela längd. Luckorna gör det lätt att övervaka och underhålla pressen. Skruvressen som är mycket driftsäker, tyst och vibrationsfri och kan med fördel köras dygnet runt. En energibesparing med upp till 80% kan uppnås jämfört med andra avvattningsmetoder.

Avvattning:
Skruvpressens unika konstruktion och anpassning till silkorgen ger ett torrsubstansresultat i linje med de bästa centrifugsystemen.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$