Segment

KICABs uthyrningsservice

Idag erbjuder vi över 70 unika uthyrningsprodukter för slamhantering. Vi har ett brett uthyrningssortiment för slamhantering, slamavvattning och polymerberedning. Vi kan erbjuda kompletta uthyrningsapplikationer för slamavvattning med kapacitet upp till 120 m3/h. Inom segmentet polymerberedare har vi anläggningar med en kapacitet upp till 23 kg/timme.

Vi ser maskinuthyrning som ett viktigt, kompletterande inslag till försäljning av utrustning. Genom att erbjuda bra service och ett brett utbud av uthyrningsutrustning kan vi hjälpa våra kunder vid driftstopp eller vid testkörningar.

Spädvattentavla för spädning av polymer

KICAB’s spädvattentavla används för spädning av polymer eller andra kemikalier till en lägre koncentration för en bättre och lättare inblandning i media.

Spädvattentavlan fungerar så att kemikalien som skall spädas pumpas in via en backventil och blandas med spädvatten i ett statiskt mixerelement. Backventilen förhindrar spädvatten att läcka in mot kemikalieinloppet när detta blir trycklöst.

Spädvatten tillsätts i sin tur in via en svävkroppsmätare som visar det aktuella flödet. Det sitter en justerventil efter svävkroppsmätaren för att kunna justera vattenflödet som kemikalien skall spädas med. Innan spädvatten blandas med kemi-kalien passerar det via en backventil. Backventilen förhindrar att kemikalien läck-er in mot vatteninloppet när detta blir trycklöst.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra säljare för personlig hjälp!

$