KICAB CPS kontinuerlig beredare

KICAB CPS kontinuerlig polymerberedare är en patenterad konstruktion som blandar och lagrar pulverpolymerlösning kontinuerligt med vertikal upplösningsteknologi. Tekniken möjliggör endast en tank och en halvering av volymbehovet jämfört med ett konventionellt tvåtanksystem. CPS ger maximal upplösning med en tank.

Levereras med eller utan elskåp, pulverhantering, doserpumpar.

Tillämpningar:

  • Pulverpolymerupplösare för olika typer av industrier och applikationer
  • Hög kapacitet på en begränsad yta

Funktion:

  • CPS med vertikal upplösnings teknologi med endast en tank.
  • Automatisk drift som endast kräver rutinmässig påfyllning av polymer.
  • Ingen lagertank eller transportpump krävs.
  • Mindre platskrävande jämfört med motsvarande konventionella processer.
  • Modulkonstruktionen gör att pulverhanteringen kan installeras i torra rum.
  • Automatisk utvätning där det kända Polywet® systemet ingår.
  • Klarar varierande kvalitet av processvatten utan sedimentering i tanken.
  • Dedikerad operatörspanel enligt KICABs standard eller enligt kunds önskemål.

KICAB CPS

ModellTankvolym lKapacitet kg/h*LBH
CPS 220007150015002800
CPS 6600017200020003300
CPS 121200032290029004100
CPS 252500070300030005100
*Ca uppgifter vid 0,3% koncentration: Mått i mm.
Broschyr
Måttritning
PDF Ej tillgänglig