Fibral

Fibral đóng vai trò là chất điều tiết trong tách nước bùn thải.

Fibral là một hoạt chất hiệu quả nhằm tăng khả năng khử nước đối với nhiều loại bùn thải khó khử nước.
Fibral là vật liệu kết dính khi nó tăng nồng độ rắn của bùn đầu ra.

Các ví dụ điển hình trong việc sử dụng Fibral:

  • Bùn từ hệ thống nước cấp
  • Doanh nghiệp
  • Bùn công nghiệp
  • Bùn chứa dầu
  • Bùn chứa mỡ

Ứng dụng cho hiệu quả phổ biến:

  • Bùn có độ khô thấp
  • Nước thải ra có chất lượng xấu, ô nhiễm
  • Tiêu tốn nhiều polymer
  • Khả năng phân tách thấp

Sơi Fibral hoạt động như là một tác nhân cơ học cho phép có nhiều lực cắt, tăng trọng lực hoặc nén cơ học cho bùn.

Khi Fibral được trộn vào trong bùn thải, các sợi chỉ sẽ được phân bố đều trong bùn, sau đó polymer được châm vào cùng với Fibral.

Các sợi được gói gọn thành xương hóa học. Đều này giúp tăng khung xương một lực cơ học. Các sợi này hấp thụ nước, trung bình khoảng 10 – 20 lần trọng lượng của nó, khiến cho bùn được bó sợi cao.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tên: Fibral® SFA
Thành phần: 96% giấy (12% moisture)
Đóng gói: Túi lớn hoặc kiện