bơm bùn

Các ứng dụng

  • Nước thải
  • Kỹ thuật công trình
  • Khí sinh học
  • Ngành đồ uống và thức uống lên men
  • Ngành thực phẩm
  • Ngành rau quả
  • Giấy và xen-lu-lô
  • Công nghệ môi trường
  • Ngành xà phòng và tẩy rửa

Capacity
2,5 – 350 m3/h

Pressure
up to 24 Bar

Shaft sealing
-mechanical seal
-stuffing box

Special features

-cardan joint
-flange to customers preferences
-option: extra large opening
-option: feed hopper with paddel

Model
-closed coupled with engine (AF xxx B)
-bearing bracket with engine (AF xxx S)
-closed coupled, shaft (F xxx B)
-bearing bracket, shaft (F xxx S)

Drive
-gear motor
-variable speed gear motor
-combustion engine
-pneumatic motor
-hydraulic motor

Fixing
-base plate
-moveable
-mobile

Brochure
PDF not available
Scale drawing
PDF not available